Ubezpieczenie OC przy zakupie używanego samochodu. Co musisz o tym wiedzieć? (2023)

Zanim podpiszesz umowę sprzedaży używanego samochodu, upewnij się, że sprzedający posiada ubezpieczenie OC. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z polisy sprzedawcy, pamiętaj, że nie odnawia się ona automatycznie na kolejne 12 miesięcy. Dowiedz się, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu OC przy zakupie używanego samochodu.

Kupując nowy samochód rejestrujesz go w Wydziale Komunikacji, następnie kontaktujesz się z firmą ubezpieczeniową i kupujesz wiążący.bezpiecznaOdpowiedzialność cywilna właścicieli pojazdów mechanicznych. Przy zakupie używanego samochodu sytuacja wygląda nieco inaczej. Sprawdziłem, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC przy zakupie używanego samochodu i na co warto zwrócić uwagę.

Jak sprawdzić, jak długo obowiązuje polityka zamówień?

Przed sfinalizowaniem zakupu samochodu należy sprawdzić, czy obecny właściciel posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jak sprawdzić, jak długo obowiązuje polityka zamówień? Możesz się szybko dowiedzieć dzięki bazie danych Fundo Garantidor de Seguros (UFG).

To jest ważne!

Przeglądanie danych w bazie UFG jest bezpłatne. Nie jest również konieczne pozostawienie jakichkolwiek danych osobowych.

Jak to zrobić? Tylko w wyszukiwarcestronie UGFzgadywaćNumer rejestracyjnyoVINPojazd, którego ubezpieczenie chcesz sprawdzić i wiesz, czy polisa jest ważna i który ubezpieczyciel ją wystawił. Nie martw się, jeśli u góry strony jest napisane „Sprawdzanie awarii OC”.

Ubezpieczenie OC przy zakupie używanego samochodu. Co musisz o tym wiedzieć? (1)

(Video) Jak to jest z tym ubezpieczeniem? Przechodzi? Zwrócą? Zgłaszać?

W aplikacji możesz również sprawdzić, czy polisa OK wystawiona aktualnemu właścicielowi wybranego przez Ciebie samochodu jest ważna.UFG Przez przypadek. W takim przypadku możesz sprawdzić ważność OC nie tylko wpisując numer rejestracyjny/numer podwozia, ale również skanując kod QR dokumentu rejestracyjnego.

Ważność ubezpieczenia OC można również sprawdzić pod adresemCentralna rejestracja pojazdów i kierowców.(CEPIK). z dołuHistoriaPojazdu.gov.plnie tylko dowiesz się, czy polisa OC jest nadal aktualna, ale również dowiesz się np.:

 • termin ważności polisy OC,
 • aktualne badania techniczne
 • informację o zawieszeniu dowodu rejestracyjnego,
 • Informacja o znacznym uszkodzeniu pojazdu.

Aby uzyskać te dane należy podać numer rejestracyjny, numer podwozia oraz datę pierwszej rejestracji pojazdu.

Oprócz tego, że obecny właściciel samochodu posiada ubezpieczenie OC, warto również skontaktować się z ubezpieczycielem, który wystawił polisę i sprawdzić, jak długo trwa ubezpieczenie. Może się zdarzyć, że sprzedawca, który jest kolejnym właścicielem pojazdu, wypowie umowę i zakończy się przed terminem podanym w polisie.

OC po zakupie używanego auta

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Urzędzie Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zobowiązują sprzedającego samochody do zapewnienia kupującemu ubezpieczenia OC samochodu. Sztuka. 31.1 tej ustawy:W razie przeniesienia lub przeniesienia własności pojazdu mechanicznego, którego właściciel zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, właściciel pojazdu, na który własność została lub została przeniesiona, przechodzi na prawa i obowiązki poprzedniego właściciela wynikające z niniejszej umowy..

Nowy właściciel ma dwie możliwości:

 • W każdej chwili możesz wypowiedzieć umowę odpowiedzialności za samochód używany.
 • lub skorzystaj z ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela.

Rezygnacja z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wymaga formy pisemnej. Możesz to zrobić osobiście, w kasie ubezpieczeniowej, ze swoim agentem, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

Rada

Przed wysłaniem dokumentu skontaktuj się z ubezpieczycielem i poznaj jego wymagania w tym zakresie.

(Video) 12 sposobów na obniżenie OC dla MŁODEGO KIEROWCY #MOTODORADCA

W tym drugim przypadku ochrona ubezpieczeniowa trwa tylko do końca wskazanego w polisie okresu (chyba, że ​​umowa została wcześniej wypowiedziana). Jeśli więc zdecydujesz się na wykupienie ubezpieczenia OC sprzedawcy, pamiętaj o przedłużeniu umowy na kolejny rok. Jeśli tego nie zrobisz, nie tylko zostaniesz obciążony karą pieniężną nałożoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale ostatecznie zapłacisz z własnej kieszeni za naprawę kolejnego uszkodzonego pojazdu.

Nowa polisa OC musi obowiązywać następnego dnia po dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy wystawionej na poprzedniego właściciela. Dlatego konieczne jest zapewnienie ciągłości ubezpieczenia przed wygaśnięciem poprzedniej polisy.

Odkryć,Jakie są konsekwencje braku ubezpieczenia OC?>>

Jeśli składki były opłacane w ratach, pamiętaj o terminowej płatności (warto wyjaśnić tę kwestię z ubezpieczycielem).

To jest ważne!

(Video) Co dzieje się z OC po sprzedaży lub kupnie auta? CUKexpert #29

Ubezpieczyciel może (ale nie musi) to zrobićprzeliczenie składki ubezpieczenia OC, czyli ponowne obliczenie jego wysokości. Przykładowo, jeśli sprzedający korzystał z maksymalnych rabatów OC i mieszkał w małej miejscowości (np. w Tarnowie), a kupujący jest z Warszawy i ma krótszą historię ubezpieczeniową, ubezpieczyciel może naliczyć składkę i zażądać dopłaty. Odwrotnie może się też zdarzyć, jeśli kupującemu zostanie zwrócona część składki, bo np. ma lepszą historię ubezpieczeniową.

Dowiedz się, na co mogą liczyć członkowie rodziny osoby poszkodowanej w wypadku samochodowym>>

z drugiej stronynie sprzedawcaIstnieje również obowiązek podania informacji o sprzedaży pojazdu:

 • dział łącznościorgan właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania (masz na to 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży. W związku z epidemią Covid-19 termin ten został czasowo wydłużony do 60 dni. Obowiązek informowania przez dział komunikacji o Sprzedaż pojazdu wynika z Prawa o ruchu drogowym, a jego nieprzestrzeganie grozi karą grzywny w wysokości200Do1.000 zł.
 • Pisemnyfirma ubezpieczeniowa(Masz na to 14 dni) oraz dane nowego właściciela samochodu. Formularze utylizacji pojazdu można zwykle znaleźć na stronach internetowych firm ubezpieczeniowych. Firmy ubezpieczeniowe umożliwiają również zgłoszenie tego przez Internet. Prawo wymaga, aby raport zawierał dane takie jak imię, nazwisko, adres i numer PESEL, aw przypadku firm nazwę, siedzibę i numer REGON. Ubezpieczyciele wymagają również od kupującego informacji o numerze polisy, marce i modelu pojazdu, tablicy rejestracyjnej i/lub numerze VIN oraz danych osobowych. Do zawiadomienia należy również dołączyć kopię umowy sprzedaży, aw przypadku zawiadomienia drogą internetową jej skan.

Konsekwencje naruszenia obowiązku zawiadomienia o sprzedaży pojazdu mogą dotknąć zarówno sprzedającego, jak i kupującego.sprzedawcamusi w przypadku braku zawiadomienia rozpatrzyć wniosek ubezpieczyciela o zapłacenie składki za kolejny okres ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczyciel nie otrzyma informacji o zmianie właściciela pojazdu, umowa ubezpieczenia zostanie przedłużona (zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). z drugiej stronykupującyw takim przypadku ubezpieczyciel nie poinformuje Cię o rozwiązaniu umowy i może nieumyślnie spowodować, że zakupiony przez Ciebie pojazd nie będzie objęty umową ubezpieczenia OC. Chodzi o pobranie opłaty na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, aw przypadku szkody wyrządzonej przez ten pojazd o konieczność pokrycia kosztów ekonomicznych zdarzenia.

Zawiadomienie o likwidacji pojazdu należy jak najszybciej przesłać do ubezpieczyciela. Należy zauważyć, że sprzedający i kupujący ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę składki należnej ubezpieczycielowi za okres od dnia przeniesienia własności do dnia zawiadomienia o tym fakcie ubezpieczyciela.

Kupno samochodu z Polski w komisie

Dealer samochodów używanych jest popularnym miejscem zakupu używanego samochodu. W takim przypadku ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej może również zostać przeniesione ze sprzedawcy, który umieścił samochód w komisie, na kupującego. Jeśli polisa wygasła, musisz mieć samochódKrótkoterminowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnejkupiony przez komisowego właściciela.

To jest ważne!

(Video) Jak NIE kupować samochodu używanego w Polsce. CZYLI JAK TYPOWY MICHU KUPUJE AUTO?

Krótkoterminowa umowa OC zawierana jest na min30 średnica. Nowy właściciel samochodu ma maksymalny czas na sfinalizowanie umowy ubezpieczenia. Trzeba też pamiętać, że istnieje również krótkoterminowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnejnie jest ona automatycznie przedłużana na dodatkowy okres.

Zakup samochodu z zagranicy w komisie

U dealera samochodów używanych można kupić nie tylko samochody z Polski, ale również auta sprowadzone z zagranicy. W takim przypadku samochód musi:

 • być zarejestrowanym w Polsce w ciągu 30 dni od sprowadzenia do kraju (obecnie okres ten został czasowo wydłużony do 60 dni dla samochodów sprowadzonych z UE w związku z epidemią COVID-19)
 • i posiadać polisę ubezpieczeniową.

Jeżeli samochód nie jest jeszcze zarejestrowany, kupujący zobowiązany jest zarejestrować pojazd i zawrzeć umowę ubezpieczenia OC (najpóźniej w tym samym dniu, ale najpóźniej przed oddaniem pojazdu do ruchu).

Kupno używanego samochodu bez ubezpieczenia

Może się również zdarzyć, że kupisz zarejestrowany samochód, którego sprzedawca wbrew obowiązkowi nie wykupił ubezpieczenia OC. W takim przypadku musisz wykupić ubezpieczenie OC najpóźniej w dniu zakupu pojazdu, ale nigdy przed rozpoczęciem jego użytkowania. Pamiętać -Bez policji OK nie możesz prowadzić samochodu po drogach publicznych!

Kupuj używane samochody bezpośrednio za granicą

Zakup używanego samochodu za granicą jest możliwy nie tylko w komisie. Można go też kupić bezpośrednio za granicą i przywieźć do Polski. W takim przypadku masz 30 dni na zarejestrowanie go w Polsce (w związku z COVID-19 termin ten został wydłużony do 60 dni dla samochodów sprowadzonych z krajów UE).

Jeśli poprzedni właścicielNie zarejestrowałem auta oraz posiadać ważne ubezpieczenie OC, możesz korzystać z polisy zagranicznej do momentu zarejestrowania jej w Polsce. Lepiej jednak jak najszybciej zarejestrować samochód i wykupić polskie ubezpieczenie OC.

z samochodem jest inaczejzostał anulowany przez poprzedniego właściciela. W takiej sytuacji (jeśli nie chcesz brać auta na lawetę i wsiadać za kółko w Polsce) musisz wykupić krótkoterminowe tablice wywozowe (ważne 30 dni) oraz ubezpieczenie. Następnie należy wykupić standardowe ubezpieczenie OC ważne przez 12 miesięcy i zarejestrować samochód w Polsce.

Zdecydowałeś się na zakup używanego samochodu? Formalności, których należy dopełnić po sprowadzeniu do Polski samochodu kupionego za granicą to:

(Video) PORADNIK Jakie wybrać ubezpieczenie OC żeby nie zrobić się w konia

 • Wypełnij deklarację akcyzową AKC-U/S w ciągu 14 dni od przekroczenia polskiej granicy, a następnie wpłać akcyzę na konto urzędu skarbowego (masz na to 30 dni). Stawka akcyzy uzależniona jest od pojemności skokowej (np. dla samochodu o pojemności do 2000 cm33to podatek konsumpcyjny3,1%wartość pojazdu)
 • Poproś tłumacza przysięgłego o przetłumaczenie umowy sprzedaży samochodu, karty pojazdu (jeśli została wydana) oraz dowodu rejestracyjnego (nie jest konieczne tłumaczenie tego ostatniego dokumentu, jeśli kupiłeś samochód w UE),
 • Umów się na badanie techniczne pojazdu na stacji diagnostycznej.

Z zaświadczeniem o zapłaceniu akcyzy, przetłumaczonymi dokumentami, zaświadczeniem stacji diagnostycznej, potwierdzeniem wyrejestrowania samochodu w kraju, w którym był poprzednio zarejestrowany, z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi i wnioskiem o rejestrację samochodu, udaj się do wydziału komunikacji .

Jaki jest podatek przy zakupie używanego samochodu? kiedy kupujeszprzez osobę fizyczną samochód wcześniej zarejestrowany w Polsce,Jesteś zobowiązany do zapłaty podatku PCC (czyli tzw. podatku od czynności cywilnoprawnych), który:2%wartość pojazdu. W przypadkuKup samochód na komis, sprzedawca wystawia Ci fakturę VAT, którą po prostu opłacasz. kupić w zamiansamochód nie na zewnątrzpłacić podatek konsumpcyjny.

Właściciel każdego zarejestrowanego w Polsce pojazdu jest prawnie zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Według UFG najwięcej cytatów z funduszu dotyczy wypowiedzenia ubezpieczenia dealera samochodowego. Sytuacja, w której po zakupie używanego samochodu polisa nie odnawia się automatycznie, a nowy właściciel nie dotrzymuje terminu zawarcia nowej umowy. Należy zauważyć, że nawet jednodniowa przerwa w okresie ubezpieczenia wiąże się z nałożeniem kary pieniężnej za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Videos

1. Co sprawdzić / wymienić po kupnie samochodu używanego
(Panie Jacku)
2. Kupujesz samochód? Zadaj te 10 pytań w rozmowie telefonicznej by uniknąć problemów!
(Moto Doradca)
3. Czy ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie? - www.cuk.pl
(CUK Ubezpieczenia)
4. Jak sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony?
(Mubi)
5. Czy mogę jeździć na oc poprzedniego właściciela i jak długo?
(PROMAX Ubezpieczenia Katarzyna Bąk)
6. Jakich formalności należy dopełnić przy zakupie samochodu używanego? - 1skupaut
(Klemens Sobczak)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 04/08/2023

Views: 6083

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.